خوش آمديد

استادان ، همكاران و سروران ارجمند انجمن گوش و گلو وبيني و جراحي سر و گردن ايران ، به عنوان انجمني نوپا و مردم نهاد چند سالي است كه با راي ، تلاش و همت همه همكاران ارجمند بر پا شده است . هدف از برپايي چنين انجمني ، افزون بر كمك به ارتقاء دانش ، مهارتها و اخلاق حرفه اي در زمينه رشته گوش و گلو وبيني و جراحي سر و گردن ، حمايت از حقوق همه همكاران، تبيين راهكارهاي ضروري براي بهبود مراقبتهاي پزشكي در اين رشتـه و خدمت رساني بيشتر به بيماران و ايجاد فضايي براي ايجاد همكاري هاي برترعلمي و حرفه اي است .


جستجوي پزشكان

در اين بخش شما ميتوانيد پزشك مورد نظر خود و اطلاعات مربوط به ايشان را از بين همكاران عضو انجمن جراحان گوش گلو بيني جستجو نماييد.

برنامه هاي آموزشي

انجمن جراحان گوش گلو بيني ايران به منظور به روز رساني دانش همكاران، اقدام به برگزاري كارگاه ها و كنفرانس هاي علمي ماهانه مي نمايد. در اين بخش بتوانيد برنامه و اطلاعات مربوط به ان را ملاحظه فرماييد.

كنگره ساليانه

انجمن جراحان گوش گلو بيني براي به روز رساني دانش اين رشته، كنگره بين المللي دو سال يك بار برگزار مي نمايد. اين همايش فرصتي ايده ال براي تبادل دانش و استفاده از تجربيات مراكز پيشرو دنيا مي باشد.