افتتاح سايت جديد جامعه جراحان

استادان ، همكاران و سروران ارجمند انجمن گوش و گلو وبيني و جراحي سر و گردن ايران ، به عنوان انجمني نوپا و مردم نهاد چند سالي است كه با راي ، تلاش و همت همه همكاران ارجمند بر پا شده است . هدف از برپايي چنين انجمني ، افزون بر كمك به ارتقاء دانش ، مهارتها و اخلاق حرفه اي در زمينه رشته گوش و گلو وبيني و جراحي سر و گردن ، حمايت از حقوق همه همكاران، تبيين راهكارهاي ضروري براي بهبود مراقبتهاي پزشكي در اين رشتـه و خدمت رساني بيشتر به بيماران و ايجاد فضايي براي ايجاد همكاري هاي برترعلمي و حرفه اي است

1394/07/21 متن کامل

ایین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی

1395/03/01 متن کامل

مسایل تعرفه ای

1395/05/16 متن کامل

ثبت نام بیمه نامه تکمیلی اعضاء محترم جامعه پزشکی

1395/10/28 متن کامل

گزارش جلسه هئیت مدیره بهمن ماه 1396

جلسه ماهیانه هیئت مدیره انجمن درپنجشنبه ۹۶ / ۱۱ / ۵ باحضورآقایان دکترخواجوی،دکتررزم پا، دکترخوش
سیرت،دکترکوهی،دکترپوستی،دکترقاسمی وسرکارخانم دکتریزدانی تشکیل وپس ازبحث وبررسی
موضوعات طرح شده تصمیمات ذیل اتخاذشد:
۱ -باتوجه به پرداخت کلیه بدهی های مربوط به خریدساختمان جدیدانجمن طراحی وساخت سالن کنفرانس
درمحل دفتربازمانبندی براساس وضعیت مالی انجمن شروع شود
۲ -باتوجه به درخواست کمیسیون انجمنهای وزارت بهداشت ودرمان مبنی برمعرفی یک نماینده جناب آقای
دکترشیرازی معرفی گردیدند
۳ -مصوب گردیدنامه ای برای مسئولان سازمان نظام پزشکی تهیه ونگرانی جامعه گوش وگلو وبینی
وسروگردن ایران نسبت به تغییرات تعرفه اعلام گردد

1396/11/14 متن کامل

بزرگداشت دکتر خرسندی

1396/11/21 متن کامل

گزارش جلسه هیئت مدیره اردیبهشت 1397

جلسه ماهیانه هیئت مدیره(مشترک )انجمن ENTورینولوژی درمورخ ۹۷/۱/۳۰باحضورآقایان دکترخواجوی دکترنقیب زاده دکترخرسندی دکتررزم پا دکترمصباحی دکترخوش سیرت دکترسازگار دکترساعدی دکترتوکلی دکترقاسمی
وسرکارخانم دکتریزدانی وخانم دکترشهمیرزادی تشکیل وتصمیمات ذیل اتخاذشد:
۱-باتوجه به درخواست انجمن جراحان فک وصورت برای انجام جلسه مشترک بابرگزاری آن موافقت گردید
۲-پی گیری بخشنامه بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح انجام گردد
۳-مسئول واعضاء جدیدکمیته انفورماتیک به شرح ذیل مصوب گردیدسرکارخانم دکترمهتاب ربانی بعنوان مسئول واعضاء محترم آقایان دکترکوهی دکترساسان دبیری دکتررضاعرفانیان خسروی
۴-مصوب گردیدپس ازآماده سازی سالن کنفرانس انجمن افتتاحیه رسمی باحضورپیش کسوتان موسس وهیئت مدیره های دوره های گذشته ازبدو تاسیس انجام شود
۵-جناب آقای دکترخرسندی بعنوان نماینده انجمن درجامعه جراحان ایران معرفی شدند
۶-برنامه بازآموزی پزشکان عمومی بامشارکت سازمان نظام پزشکی به خانم دکتریزدانی مسئول کمیته علمی تفویض اختیارگردید
۷-مکاتبه با مدیران محترم گروه گوش گلو بینی وجراحی سرگردن دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور وروسای شاخه های انجمن دراستانها برای برنامه ریزی بهتر با هماهنکی دفترانجمن جهت عدم تداخل زمانی وموضوعی کنفرانسها وبازآموزی ها انجام شود

1397/02/02 متن کامل

شانزدهمین کنگره سراسری جراحان گوش وحلق وبینی ایران

شانزدهمین کنگره سراسری گوش وحلق وبینی
6-9 آذر-1397 -مرکز همایش های رازی
ثبت نام:400هزارتومان تا اول آبان - 500 هزار تومان تا اول آذر- 600 هزار تومان تا زمان کنگره
کارت:0936-4002-1219-6274 ویا شماره حساب:1-4536010-850-104  اقتصاد نوین -بنام انجمن گوش وحلق وبینی
لطفا فیش واریزی را ازطریقWhats App به شماره09122931288 ارسال نمایید
66427519

iranent2018.com

 

 

1397/04/19 متن کامل

چهارمین سمینار تومورهای سروگردن

چهارمین سمینارتومورهای سروگردن
11و 12مرداد1397
مرکز همایشهای بیمارستان میلاد
هزینه ثبت نام 90000تومان
شماره کارت 5894631530328921
ارسال فيش واريزي از طريق تلگرام یا واتس آپ 09122300729
دارای امتیاز بازآموزی

1397/04/24 متن کامل

کنگره جراحی اندوسکوپی هیپوفیز

کنگره سالانه جراحی اندوسکوپی هیپوفیز

8-10 اسفند

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ولنجک)

با حداکثر امتیاز بازآموزی

09191239460

1397/11/09 متن کامل