لیست پزشکان

رشته تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

زهرا رستمی

کد نظام پزشکی
شماره مطب
0213333
وبسایت
www.samie.con
آدرس
تهران میدان ونک خیابان ولیعر ساختمان گوهر

دکتر رضا صمیعی

کد نظام پزشکی
شماره مطب
0213333
وبسایت
www.samie.con
آدرس
تهران میدان ونک خیابان ولیعر ساختمان گوهر -واحد3