وبینار آمونالی های مادرزادی بینی

دکتر آذین طبری
Assistant professor Division of Rhinology Department of Otolaryngology-Head and neck surgery Imam Khomeini Hospital Complex Tehran University of Medical Sciences
5/5
دکتر شاهین باستانی نژاد
جراح و متخصص گوش حلق و بینی
5/5
دکتر میراشرفی
جراح ENT
5/5
دکتر سارا رهاوی
مدرس
دکتر بنیامین موسوی
مدرس
توضیحات وبینار

آنومالیهای مادرزادی بینی

دکتر میراشرفی اپروچ به آترزی کوان

دکتر طبری اپروچ به انسفالوسل

دکتر رهاوی اپروچ به ترمیم اولیه بینی در شکاف لب

دکتر موسوی اپروچ به کیست درمویید بینی

حامیان
شرکت تبلیغات و برندینگ آنلاین پزشکی آلمانت
دکتر آذین طبری
Assistant professor Division of Rhinology Department of Otolaryngology-Head and neck surgery Imam Khomeini Hospital Complex Tehran University of Medical Sciences
5/5
دکتر شاهین باستانی نژاد
جراح و متخصص گوش حلق و بینی
5/5
دکتر میراشرفی
جراح ENT
5/5
دکتر سارا رهاوی
مدرس
دکتر بنیامین موسوی
مدرس