وبینار اختلالات شیپور استاش

دکتر بهروز امیرزرگر
مدوراتور
5/5
دکتر شاهین باستانی نژاد
جراح و متخصص گوش حلق و بینی
5/5
دکتر حامد امامی
مدرس
دکتر علی کوهی
مدرس
دكتر مسعود متصدی
مدرس
دکتر احمد دانشی
مدرس
دکتر پدرام برقعی
مدرس
دکتر نسرین یزدانی
دانشیار بیمارستان امیراعلم | متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر زهرا اسلامی پناه
مدرس
پشتیبان آلمانت
پشتیبان
توضیحات وبینار

وبینار اختلالات شیپور استاش

وبینار انجمن جراحان گوش و گلو و بینی وسر و گردن ایران

سخنرانان:
دکتر مسعود متصدی
دکتر پدرام برقعی
دکتر نسرین یزدانی
دکتر علی کوهی
دکتر حامد امامی
دکتر مهتاب ربانی
دکتر بهروز امیرزرگر
دکتر زهرا اسلامی پناه

حامیان
شرکت تبلیغات و برندینگ آنلاین پزشکی آلمانت
دکتر بهروز امیرزرگر
مدوراتور
5/5
دکتر شاهین باستانی نژاد
جراح و متخصص گوش حلق و بینی
5/5
دکتر حامد امامی
مدرس
دکتر علی کوهی
مدرس
دكتر مسعود متصدی
مدرس
دکتر احمد دانشی
مدرس
دکتر پدرام برقعی
مدرس
دکتر نسرین یزدانی
دانشیار بیمارستان امیراعلم | متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر زهرا اسلامی پناه
مدرس
پشتیبان آلمانت
پشتیبان