وبینار اهمیت خود مراقبتی در پیشگیری از خودکشی

دکتر شاهین باستانی نژاد
جراح و متخصص گوش حلق و بینی
5/5
دکتر آذرخش مکری
مدرس
دکتر حمید رضا توفیقی
مدرس
دکتر امیر حسین جلالی ندوشن
مدرس
دکتر ثمانه رخ گیره
مدراتور
توضیحات وبینار

سخنران اول: دکتر آذرخش مکری، روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،

سخنران دوم: دکتر حمید رضا توفیقی، روانپزشک،

سخنران سوم: دکتر امیر حسین جلالی ندوشن، روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،

سخنران چهارم: دکتر مریم معصومی، روانپزشک،

حامیان
شرکت تبلیغات و برندینگ آنلاین پزشکی آلمانت
دکتر شاهین باستانی نژاد
جراح و متخصص گوش حلق و بینی
5/5
دکتر آذرخش مکری
مدرس
دکتر حمید رضا توفیقی
مدرس
دکتر امیر حسین جلالی ندوشن
مدرس
دکتر ثمانه رخ گیره
مدراتور