وبینار کنسرهای حفره دهان

دکتر شاهین باستانی نژاد
جراح و متخصص گوش حلق و بینی
5/5
دکتر سعید سهراب پور
مدرس
دکتر محمد مهدی سالم
مدرس
دکتر مازیار مطیعی
مدرس
دکتر کیوان آقازاده
مدرس
دکتر ابراهیم کریمی
مدرس
دکتر فرشید فرهان
مدرس
توضیحات وبینار

دکتر سعید سهراب پور

آناتومی اورال کاویتی                         17-17:20

 

دکتر ابراهیم کریمی

معاینه فیزیکی و طبقه بندی TNM                                 17:20-17:40 

 

دکتر کامران آقازاده

برخورد با ضایعات پره کنسر در حفره دهان             17:40-18

 

دکتر مازیار مطیعی

اندیکاسیون های دایسکشن گردن در ضایعات بدخیم       18-18:20 

…..

حامیان
شرکت تبلیغات و برندینگ آنلاین پزشکی آلمانت
دکتر شاهین باستانی نژاد
جراح و متخصص گوش حلق و بینی
5/5
دکتر سعید سهراب پور
مدرس
دکتر محمد مهدی سالم
مدرس
دکتر مازیار مطیعی
مدرس
دکتر کیوان آقازاده
مدرس
دکتر ابراهیم کریمی
مدرس
دکتر فرشید فرهان
مدرس