مجله علمی

IRANIAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY

 

سردبير: نعمت اله مختاري، امير مجيدي

مدير مجله: يحيي نوروز بيگي

دستياران سردبير: محسن رجعتي حقي، محمدرضا مجيدي


Iranian Journal of Otorhinolaryngology is the official peer-reviewed scientific bimonthly publication of Mashhad University of Medical Sciences and supported by Iranian Society of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. This journal welcomes all scientific contributions including reviews and multidisciplinary research related to otorhinolaryngology, head and neck surgery and other related subjects. This journal accepts original papers, review articles, short communications and letters to the editor. 

Indexing:

Pubmed Central, Scopus, Embase, ISC, Google Scholar, WHO, EMRO, CABI, CAB, Abstracts database, EBSCO, SID, Iran Medex, DOAJ, Index Copernicus

  
Print ISSN 2251-7251
Online ISSN 2251-726X
   

براي دسترسي به سايت مجله روي لينك زير كليك كنيد:
Journal Site