درباره ما

درباره انجمن جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران

انجمن جراحان گوش و حلق و بینی و سرو گردن ایران يك تشكل علمي و صنفي با هدف تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت سطح سلامت آحاد جامعه در حيطه مرتبط با اين علم تشكيل گرديده شد و براي رسيدن به اين هدف، افزايش سطح اطلاعات و آگاهي‌ها، تغيير در نگرش و ارتقاء مهارتهاي علمي همكاران محترم جراحان گوش ، گلو، بینی و سرو گردن مطابق با آخرين دستاوردهاي علمي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است

اعضای هیئت مدیره

دکتر شایسته شهمیرزادی دکتر شایسته شهمیرزادی
دکتر شایسته شهمیرزادی
عضو هیئت مدیره
دکتر علیرضا مصباحی دکتر علیرضا مصباحی
دکتر علیرضا مصباحی
عضو هیئت مدیره
دکتر نسرین یزدانی دکتر نسرین یزدانی
دکتر نسرین یزدانی
عضو هیئت مدیره
دکتر بیژن نقیب زاده دکتر بیژن نقیب زاده
دکتر بیژن نقیب زاده
خزانه دار هیئت مدیره
دکتر سید علی اصغر شیرازی دکتر سید علی اصغر شیرازی
دکتر سید علی اصغر شیرازی
نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر ابراهیم رزم پا دکتر ابراهیم رزم پا
دکتر ابراهیم رزم پا
عضو هیئت مدیره
دکتر مهدی خواجوی دکتر مهدی خواجوی
دکتر مهدی خواجوی
رئیس هیئت مدیره
دکتر مسعود قاسمی دکتر مسعود قاسمی
دکتر مسعود قاسمی
دبیر هیئت مدیره
دکتر شاهرخ خوش سیرت دکتر شاهرخ خوش سیرت
دکتر شاهرخ خوش سیرت
عضو هیئت مدیره
دکتر علی کوهی دکتر علی کوهی
دکتر علی کوهی
عضو هیئت مدیره
دکتر محمد حسین برادران فر دکتر محمد حسین برادران فر
دکتر محمد حسین برادران فر
بازرس هیئت مدیره