دکتر نعمتی

دکتر نعمتی

شماره نظام پزشکی

دکتر نعمتی

جراح گوش و حلق بینی

شماره نظام پزشکی

مدرک تحصیلی

4/5

فهرست

مدارک تحصیلی

تخصص بورد (دانشنامه) گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

فهرست

مجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

1405/01/1404

شهر مجاز پروانه

تهران

نوع پروانه

پروانه طبابت

مدرک مربوطه

تخصص بورد (دانشنامه) گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

تاریخ انقضا

07/07/1400

فهرست

مجوزهای تبلیغات

هیچ پروانه تبلیغاتی برای این عضو ثبت نشده است.

اطلاعات تماسی

محل‌های ارائه خدمت

نوع

آدرس

تلفن

نوع

تهران میدان ونک خیابان ولیعر ساختمان گوهر

0213333

وبسایت

ایسنتاگرام

آپارات

تلفن

www.nemati.con

@dr.nemati

@dr.nemati

0984552122