وبینار کلستئاتوم

دکتر مهتاب ربانی
متخصص گوش حلق و بینی
دکتر نسرین یزدانی
متخصص گوش حلق و بینی
دکتر پدرام برقعی
مدرس
دكتر مسعود متصدی
مدرس
دکتر محمد علی کاظمی
مدرس
توضیحات وبینار

وبینار ماهانه انجمن گوش وحلق وبینی
🔴 کلستئاتوم
مدراتور:دكتر مهتاب ربانی 🎙
اعضا:دكتر مسعود متصدی – دکتر پدرام برقعی –دکتر نسرین یزدانی– دکتر محمد علی کاظمی – دکتر علی کوهی
🗓پنجشنبه 29 مهر ماه
⏰ساعت 17 الي 19
📍نحوه برگزاري آنلاين
🔖داراي 2 امتياز بازآموزي و رايگان
📍📍📍📍📍📍📍

حامیان
شرکت تبلیغات و برندینگ آنلاین پزشکی آلمانت
دکتر مهتاب ربانی
متخصص گوش حلق و بینی
دکتر نسرین یزدانی
متخصص گوش حلق و بینی
دکتر پدرام برقعی
مدرس
دكتر مسعود متصدی
مدرس
دکتر محمد علی کاظمی
مدرس