نامه انجمن به رییس نظام پزشکی درباره تعرفه و چالش‌های اخیر جامعه پزشکی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۲/۱۷

تسهیل در امر مشاوره پزشکی قانونی به همکاران

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

پیرو درخواستهای قبلی همکاران در خصوص تسهیل در امر مشاوره های حقوقی و پزشکی قانونی و سایر امور مربوط به کمیسیون های پزشکی، پس از رایزنی های انجام گرفته از سوی هیات مدیره، یک مجموعه خصوصی در این زمینه معرفی می‌شود. موسسه حقوقی پزشکی دادمهر به آدرس www.dadmehr.org یک مجموعه حقوقی با مدیریت اساتید پزشکی قانونی عضو هیات علمی دانشگاه است که صرفا به پزشکان در امر دعاوی حقوقی پزشکی ارایه خدمات می‌نماید.

بدیهی است که معرفی این مجموعه به همکاران صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و به طور قطع همکاران ارجمند شخصا در مورد کیفیت و سایر جنبه های ارایه خدمات توسط این مجموعه تحقیق و بررسی شخصی را انجام خواهند داد.