هجدهمین كنگره بین المللی انجمن جراحان گوش ،گلو، بيني و سر و گردن

هجدهمین كنگره بین المللی انجمن جراحان گوش ،گلو، بيني و سر و گردن

۲۵-۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱

تهران – تالار همايش هاي رازي

رئيس كنگره: دکتر احمد دانشی

دبیر علمی: دکتر نسرین یزدانی

دبیر اجرایی: دکتر محبوبه کریمی گلوگاهی

برای ورود به صفحه ثبت نام و اطلاعات کنگره کلیک کنید