برنامه های داخلی در سال جاری

سمپوزیوم عصب فاسیال

۸-۹ تیر ماه-تهران

www.facialnervesymposium.com


سومین مسترکلاس رینوپلاستی ایران

۹-۱۰ شهریور-تهران

www.rhinomasterclass.ir